برخی از پروژه ها عبارتند از :

 • پروژه ایده آل تهران
 • پروژه عظیم خیابان شهید انصاری قزوین
 • شرکت عمران آبنوس کرج
 • شرکت انبوه سازان سرافراز کاشان
 • شرکت سرمایه گذاری مسکن رشت
 • شرکت ماه و سنگ قزوین
 • شاهین تجارت ارس
 • رستوران بزرگ زیتون تهران
 • پروژه تجاری آبشار مشهد
 • پروژه تجاری کیان سنتر مشهد                
 • دفتر مرکزی پارس خودرو
 • کارخانه ایران خودرو بینالود
 • دفتر مرکزی فرش زمرد
 • اتاق بازرگانی ایران
 • ساختمان اداره صنایع و معادن مشهد
 • فروشگاههای رفاه استان مرکزی
 • مجتمع تجاری ایران زمین کرمانشاه
 • فروشگاههای زنجیره ای اتکا
 • پروژه فاخر تهران
 • مجتمع ستارخان جلفا
 • پروژه عظیم آفتاب ۳ گرگان
 • و ……